Uradi sam deking

Stranica uradi sam na deking.rs je zamišljena kao praktičan vodič za jednostavnu i laku montažu dekinga.

Predstavljamo vam uputsvo za montažu WPC dekinga, proizvođača Savadeck®

Spisak prateće opreme i alata

Osnovni
materijal:

 • WPC patosnica
 • WPC greda
 • Završna lajsna
 • Klipsa
 • Šraf

Prateći
materijal:

 • Tiplovi
 • Montaž git
 • Pur pena
 • Nivelatori
 • Štelujuće stope

Alat &
Oprema:

 • Lenjir (ravnjača sa libelom)
 • Šrafilica
 • Bušilica
 • Potezni cirkular
 • Cirkular sa lenjirom
 • Pištolj za silikon
 • Ručni alat

1. Razmeravanje i postavljanje potkonstrukcije

 

 • WPC grede se postavljaju na nivelatore čija udaljenost iznosi max. 400mm
 • Raspon između dve WPC grede iznosi max. 400mm
 • Rastojanje između dve podužno nastavljene grede iznosi min. 5mm
 • Rastojanje od svih čvrstih barijera (zid, stub…) iznosi min. 5mm
 • WPC grede je potrebno iznivelisati tako da obrazuju ravan sa dozvoljenom tolerancijom od 1mm po dužnom metru

Potkonstrukcija se postavlja na podlogu na kojoj je obezbeđena drenaža, tj. nesmetano oticanje vode.

2. Postavljanje dekinga

 

 • Raspon između čeonih spojeva na susednim redovima iznosi min. 400 mm
 • Rastojanje između dve patosnice na čeonom spoju iznosi min. 5mm
 • Rastojanje od svih čvrstih barijera (zid, stub…) iznosi min. 5mm
 • Deking obloge je potrebno postaviti tako da bude u ravni sa dozvoljenom tolerancijom max. 1mm po dužnom metru

3. Fiksiranje WPC greda

 

 • Neophodno je fiksirati krajnju, početnu i WPC grede na kojima se obrazuju čeoni spojevi
 • WPC gredu je potrebno fiksirati max. 100mm od početka i kraja
 • Fiksiranje se vrši tiplovima (kroz potkonstrukciju), spojkama pod uglom od 90˚ ili montaž git-om
 • Potkonstrukcija se fiksira na rastojanju od max. 400mm

4. Podužno nastavljanje deking patosnica

 

 • Rastojanje između dve patosnice na čeonom spoju iznosi min. 5mm
 • Rastojanje između dve potkonstrukcije kod obrazovanja čeonog spoja iznosi 35 mm

5. Fiksiranje deking obloga za potkonstrukciju

 

 • Patosnice se za potkonstrukciju fiksiraju klipsom kroz koju prolazi šraf
 • Šraf se direktno ušrafljuje bez prethodnog razbušivanja
 • Pre početka ušrafljivanja podesite šrafilicu na optimalnu snagu kako bi izbegli pojavu defekata
 • Prilikom fiksiranja, klipsu držati ravno uz patosnicu
 • Šraf je potrebno uvesti pod uglom od 90˚

6. Spajanje vertikalnih i horizontalnih površina

 

 • Za spojeva vertikalnih I horizontalnih površina koriste se završni profili
 • Kod stepenika je potrebno postaviti potkonstrukciju kao na datom primeru

7. Fiksiranje završnih profila

 

 • Završni profili se fiksiraju kombinovano šrafljenjem i lepljenjem
 • Šrafovi se postavljaju na rastojanju od max. 500mm
 • Montage kit se nanosi tačkasto na svakih 100mm
 • Kod podužnog nastavljanja lajsne se postavljaju na rastojanju od 1mm po dužnom metru lajsne

8. Presecanje deking platforme

 

 • Ukoliko deking platforma ima širinu veću od 15 metara potrebno je napraviti diletacioni presek od 20 mm
 • Ukoliko deking platforma ima dužinu veću od 15 metara potrebno je napraviti diletacioni presek od 20 mm

9. Izdizanje platforme

 

 • Za izdizanje deking platformi koriste se štelujuće stope sa rasponom izdizanja od 36mm do 1083mm
 • Štelujuće stope je potrebno iznivelisati tako da obrazuju ravan
 • WPC gredu postaviti na oslonac tako da rastojanje između dve stope iznosi max. 400mm
 • Oslonce postaviti tako da razmak između paralelnih WPC greda iznosi max. 400mm

10. Priprema meke podloge

 

 • Betonske oslonce je potrebno iznivelisati tako da obrazuju ravan
 • Za fino nivelisanje mogu se koristiti gumeni nivelatori
 • WPC gredu postaviti na oslonac tako da rastojanje između dve stope iznosi max. 400mm
 • Oslonce postaviti tako da razmak između paralelnih wpc greda iznosi max. 400mm

potrebna vam je montaža?
zakažite konsultacije sa našom
tehničkom podrškom.

Izdvajamo iz ponude

Natur deking
Chocolate

44.00 €/m²

Impregnirani
bor

22.50 €/m²

Classic Deking
Patina

35.00 €/m²

Premium Deking
Teak

55.00 €/m²